ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Mix & Match

In deze les bedenken leerlingen zoveel mogelijk verschillende ideeën als antwoord op een aantal deelvragen. Hierna combineren ze deze antwoorden tot één samenhangend idee.