ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Ideeënstarter

In deze les gaan de leerlingen individueel ideeën bedenken aan de hand van een tekening van de probleemsituatie: de ideeënstarter. Vervolgens gaan ze in tweetallen de meest geschikte ideeën uitkiezen. De les eindigt met een presentatie.