ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Brainwriting

In deze les gaan de leerlingen in teams ideeën bedenken. Brainwriting stimuleert het tekenen en schetsen. Leerlingen zien telkens ideeën van anderen uit het team, dat geeft inspiratie. De les eindigt met een presentatie van de meest geschikte ideeën.