ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Mix & Match

  • 60 tot 75 minuten
  • complexe ontwerpvragen opdelen
  • combineren van deelideeën
les

Verkennen, Verzinnen en Uitwerken


Mix & Match

In deze les bedenken leerlingen zoveel mogelijk verschillende ideeën als antwoord op een aantal deelvragen. Hierna combineren ze deze antwoorden tot één samenhangend idee.


download alles